Bevolkingsonderzoeken

Een bevolkingsonderzoek – screening – is een geneeskundig onderzoek van personen, dat wordt aangeboden aan (grote delen van) de bevolking en gericht is op de vroegtijdige opsporing van ziekten of van risico-indicatoren.

Bekende voorbeelden zijn het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en baarmoederhalskanker. Een ander voorbeeld is de hielprikscreening, die gericht is op ernstige, behandelbare ziekten bij pasgeborenen. In sommige gevallen geldt dat ook voor genetische screening in families waarin een bepaalde erfelijke aandoening voorkomt.

Een bevolkingsonderzoek onderscheidt zich van individuele hulpverlening. In het eerste geval worden collectief mensen die nog geen gezondheidsklachten vertonen opgeroepen voor een geneeskundig onderzoek, terwijl in het tweede geval de hulpvrager het initiatief neemt vanwege een specifieke hulpvraag.

Ethische kwesties:

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.