Claimend en agressief gedrag

Door claimend gedrag maakt de zorgvrager op dwingende wijze kenbaar, dat hij ‘recht’ meent te hebben op een bepaalde zorgactiviteit. Deze aanspraak op zorg is niet in juridische zin bedoeld, maar als een vorm van dwingen om de zorgverlening zo te krijgen als de zorgvrager het hebben wil.

Een voorbeeld: een vader belt op vrijdagavond om half zeven de huisarts: zijn kind heeft sinds gisteravond koorts; morgen gaan ze op wintersport, dus of de dokter maar even wil komen.

Van agressief gedrag is sprake, als iemand met verbale of fysieke intimidatie iets van de zorgverlener verlangt wat deze niet wil. Daaronder valt bijvoorbeeld dreigen, duwen, schelden, vandalisme en seksuele intimidatie.

Ziekenhuizen registreren incidenten in het kader van het project Veilige zorg. Dit project is bedoeld om agressie en onveiligheid in ziekenhuizen te bestrijden en te voorkomen.

Ethische kwesties:

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.