De maakbare mens

Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen bieden mogelijkheden om de gezonde mens te perfectioneren. Ook de gezondheidszorg krijgt in toenemende mate te maken met deze mogelijkheden. In de medische ethiek wordt dit thema aangeduid met enhancement.

Hieronder wordt verstaan: het gebruik van genetische, medische of farmacologische kennis voor verbetering van menselijke eigenschappen. Het ‘maken’ kan betrekking hebben op het herstel van iets dat niet perfect is.

Zo kreeg een vrouw, die ernstig was verminkt door een aanval van haar hond, een samengesteld donortransplantaat van neus, lippen en kin. Het ‘maken’ kan ook uitdrukking krijgen in de creatie van iets dat er voorheen niet was, bijvoorbeeld door vruchtbaarheidsbehandelingen en gentherapie.

Enhancement heeft een speciale positie in de gezondheidszorg, omdat de zorg plaatsvindt zonder dat er een medische indicatie voor is.

De discussie rondom enhancement speelt zich vooral af rond de vraag of er morele grenzen zijn aan het vormgeven van de mens. Morele reflectie houdt niet op bij het individu. Ook de samenleving kan gebaat zijn bij verbetering van eigenschappen van individuen. Anderzijds kan enhancement ook onwenselijke cultuurveranderingen of maatschappelijke ongelijkheid tot gevolg hebben.

Ethische kwesties:

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.