Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden

Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen hun werk niet gemakkelijk ‘goed’ doen. Want wat is goede zorg en wie bepaalt dat? Hoe het ook uitpakt, het zorgresultaat is een samenspel van zorgbehoefte, vakkennis en beroepshouding, (overheids)beleid en organisatie (productienormen), interne en externe samenwerking, en zeker ook patiënten of cliëntenparticipatie.

In het dagelijkse, beroepsmatig handelen van verpleegkundigen en verzorgenden is de beste uitkomst soms ongewis. Het kan gaan om een keuze tussen twee kwaden, wat schuldgevoel bij de professional oplevert en de cliënt kan schaden.

Bijvoorbeeld:

Kerndilemma is: in hoeverre koersen op eigen professioneel inzicht of je vooral richten naar maatstaven en wensen die van buitenaf worden aangedragen of opgelegd? Het gaat in essentie om de balans te vinden in je professionele autonomie in het directe contact met de cliënt. Tegenover cliënten, artsen, familie van cliënten, maar ook tegenover jezelf: vandaag werk ik niet!

Moral distress

Vaker dan kiezen uit twee kwaden is er sprake van moral distress. Dit houdt in dat professionals weten wat de juiste handeling is, maar ze doen het niet omdat ze gehinderd worden door bijvoorbeeld werkdruk, productienormen of gebrek aan zelfvertrouwen. Deze vorm van stress heeft een negatieve uitwerking op plezier in het werk. Het levert een gevoel van onmacht of frustratie op. Want welke keuze je ook maakt: je schiet altijd tekort en doet het nooit helemaal goed. Terwijl je zelf wel een ideaal voor ogen hebt wat goede zorg is.

Moreel beraad

Morele dilemma’s horen erbij als professionals en cliënten samen verantwoordelijk zijn voor resultaat en tevredenheid. Dat maakt de dagelijkse praktijk ook extra uitdagend. Werkvragen en dilemma’s bespreekbaar maken kan echter lastig zijn. Toch blijkt het nodig – ook voor de eigen motivatie – om zelfverzekerd autonome keuzen te kunnen maken en de motivatie in het werk hoog te houden. Ethische zaken aan de orde stellen is een sociale praktijk die niet overal de gewoonte is. Het vraagt dan van de individuele zorgverlener assertiviteit om er toch over te beginnen. Ook leidinggevenden kunnen in de coaching van professional hier alert op zijn.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.