Preventie

Preventie wordt vaak gerechtvaardigd met een beroep op gezondheidswinst. Maar naast gezondheid zijn er ook andere zwaarwegende individuele en maatschappelijke waarden en belangen. Voorbeelden zijn de vrijheid om te leven zoals je wilt (zelfs als dat gevaarlijk of ongezond is), onderwijs, werkgelegenheid.

Ethische vragen rond gezondheid, ziekte en preventie zijn van belang, omdat gezondheid niet de enig belangrijke waarde is in een mensenleven.

Daarbij hechten mensen niet steeds dezelfde waarde en betekenis aan hun gezondheid. Ook verschuift dit in de tijd. In een samenleving bestaan dus verschillende visies op gezondheid en ziekte. En er zijn verschillende politieke en economische voorkeuren. Deze verschillen spelen allemaal een rol in het omgaan met ziekte en gezondheid, in het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezond gedrag.

In de ethiek van preventie draait het om de vraag: wat is goed preventief handelen? Weegt de gezondheidswinst op tegen de effecten op andere terreinen? Ethiek van preventie gaat uiteindelijk over de plaats die preventie heeft in ‘het goede leven’, een goede maatschappij, en hoe burgers, professionals en overheden daarnaar moeten streven.

Ethische kwesties

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.