Euthanasie

Euthanasie is levensbeëindiging door een arts op verzoek van de patiënt met het doel een einde te maken aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. Ook hulp bij zelfdoding valt hieronder. In het eerste geval dient de arts het dodelijke middel toe, in het tweede geval verschaft de arts de medicatie, die de patiënt vervolgens zelf inneemt.

In Nederland is euthanasie strafbaar, tenzij aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Deze zorgvuldigheidseisen hebben onder andere betrekking op de vrijwilligheid van het verzoek van de patiënt, de mate en aard van het lijden van de patiënt, de consultatie van een tweede arts en de medisch zorgvuldige uitvoering van de euthanasie. De arts moet de euthanasie melden aan een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, die nagaat of de arts aan de zorgvuldigheidseisen heeft voldaan.

Onder euthanasie valt niet: het staken of niet instellen van een behandeling op verzoek van de patiënt, pijnbestrijding met middelen die als neveneffect hebben dat ze het leven bekorten, of levensbeëindiging zonder verzoek van de patiënt.

Ethische kwesties:

Agenda

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.