Farmaceutische ethiek

Farmaceutische ethiek betreft het handelen van apothekers gericht op de optimale inzet van geneesmiddelen in de zorg voor patiënten, in een veelvoud van praktische situaties. Denk aan de ontwikkeling van geneesmiddelen, ontwerp en formulering van geneesmiddelen, de opleiding, toepassing thuis, in ziekenhuis of instelling en aan de daarmee gerelateerde directe patiëntenzorg.

Geneesmiddelen worden gebruikt als curatieve oplossing van gezondheidsproblemen, als verlaging van risico factoren of preventie van ziekten, of als middel ter verbetering van de kwaliteit van leven. Geneesmiddelen kunnen worden gezien als een technologische oplossing voor gezondheidsproblemen. Daarmee is een veelvoud van keuzemogelijkheden en dilemma’s verbonden.

Als fundament voor het professioneel en ethisch handelen hebben apothekers het Handvest van de apotheker ontwikkeld. Het geeft aan wat de maatschappij van apothekers mag verwachten. Het geeft tevens richting aan het normen- en waardenkader van de professie. De basis voor het handelen zijn de 5 kernwaarden:

  1. Betrokkenheid op het welzijn van de patiënt
  2. Farmaceutische deskundigheid
  3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  4. Betrouwbaarheid en zorgvuldigheid
  5. Professionele autonomie.

Deze kernwaarden gelden voor alle apothekers, ongeacht hun professionele omgeving.

Ethische kwesties

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.