Gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek

Onder lichaamsmateriaal wordt verstaan: alle van het menselijk lichaam afgescheiden bestanddelen en foetaal materiaal, zoals bijvoorbeeld een haar, mondslijmvlies, beenmerg of een orgaan.

Toen in 2000 bleek dat bij het RIVM sinds 1994 bloed van pasgeborenen bij wie een hielprik gedaan was verzameld werd, kwam er meer publieke aandacht voor het gebruik van lichaamsmateriaal. Dat het bloed gebruikt werd voor wetenschappelijk onderzoek wisten de ouders niet.

Ethische kwesties:

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.