Interculturalisatie van de gezondheidszorg

De toename van etnische- en culturele diversiteit in de bevolkingssamenstelling is ook merkbaar in de gezondheidszorg. Niet alleen in omvang, maar ook in verscheidenheid neemt het aantal allochtone hulpvragers toe.

Allochtonen maken vaker gebruik van zorg door een slechtere gezondheidstoestand, communicatieproblemen en cultuurverschillen. Een andere ziektebeleving, uiting van klachten en verwachtingen maken dat zorgvraag en zorgaanbod vaak slecht aansluiten. Interculturalisatie van de gezondheidszorg is erop gericht de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te vergroten.

Ethische kwesties:

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.