Mantelzorg

Mantelzorg is zorg die wordt gegeven aan hulpbehoevenden door een of meer leden uit hun directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie. Meestal zijn het familieleden, soms ook buren of vrienden. Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving (bron: Mezzo).

Langdurige zorg voor bijvoorbeeld een dementerende ouder valt eronder, maar ook kortdurende zorg in de herstelperiode na een operatie en regelmatig terugkerende zorg (administratief, boodschappen). ‘Mantelzorg’ wordt ook wel ‘informele zorg’ genoemd.

 

h2. Ethische kwesties: 

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.