Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Personen, al dan niet patiënt, kunnen deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Doel en aard van het onderzoek kan heel verschillend zijn. Proefpersonen die hieraan deelnemen zijn door middel van strikte regelgeving beschermd.

Zo moet een onderzoek, voordat het van start gaat, goedgekeurd zijn door een medisch-ethische toetsingscommissie (METC). De METC’s staan onder toezicht van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Ethische kwesties:

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.