Adviezen/rapportages

Medische ethiek

Van bio-ethiek naar bio-politiek. Uitdagingen van NBIC convergentie voor de bio-ethiek.

Auteur: Dirk Stemerding (2015)
Preadvies uitgebracht t.b.v. de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek. In dit preadvies gaat het om de vraag of nieuwe vormen van technologische convergentie aanleiding geven tot nieuwe vragen voor de bioethiek. Het gaat om zogenaamde NBIC convergentie, gekenmerkt door een toenemende wisselwerking en synergie tussen nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve wetenschappen.

Principles of biomedical ethics

Auteur: T. Beauchamp, J. Childress (2013)
Oxford University Press, 2013 (7th edition).
Building on the best-selling tradition of previous editions, Principles of Biomedical Ethics, Seventh Edition, provides a highly original, practical, and insightful guide to morality in the health professions. Acclaimed authors Tom L. Beauchamp and James F. Childress thoroughly develop and advocate for four principles that lie at the core of moral reasoning in health care: respect for autonomy, nonmaleficence, beneficence, and justice. Drawing from contemporary research—and integrating detailed case studies and vivid real-life examples and scenarios—they demonstrate how these prima facie principles can be expanded to apply to various conflicts and dilemmas, from how to deliver bad news to whether or not to withhold or withdraw life-sustaining treatments.

Leerboek Medische ethiek

Auteur: H. ten Have, R. ter Meulen, E. van Leeuwen (2013)
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2013 (vierde, herziene druk).
ISBN 90-313-4029-4
Deze vierde, herziene uitgave van Leerboek medische ethiek is een inleiding in de medische ethiek en de bio-ethiek. Het presenteert een overzicht van de actuele ethische discussies binnen de gezondheidszorg. Naast een analyse van relevante perspectieven biedt het een normatief kader waarmee de lezer zich een afgewogen en beargumenteerd oordeel kan vormen over ethische vraagstukken. De talrijke voorbeelden en uitgebreide casuïstiek geven bovendien een goed inzicht in de praktijk en maken de stof overzichtelijk. Leerboek medische ethiek is bedoeld voor studenten geneeskunde, maar is ook goed bruikbaar voor specialisten (en specialisten in opleiding), huisartsen en andere beroepsbeoefenaren in de zorg.

Komt een filosoof bij de dokter. Denken over gezondheid en zorg

Auteurs: Maartje Schermer, Marianne Boenink, Gerben Meynen (2013)
Uitgeverij Boom, 2013 (1e druk)
Komt een filosoof bij de dokter laat zien wat de filosofie de medische praktijk te bieden heeft. Steeds vaker worden artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners geconfronteerd met vragen rond gezondheid en gezondheidszorg die niet zomaar te beantwoorden zijn met medische kennis of vanuit de praktijkervaring. De filosofie biedt de medische professional een kader om opnieuw naar het eigen werk te kijken.

Personalised healthcare

Auteur: Nuffield Council on Bioethics (2010)
New developments in medical profiling and online medicine are promised by their providers as leading to a new era of ‘personalised healthcare’.These developments include direct-to-consumer personal genetic profiling and body imaging, and websites that provide health advice, storage of health records and medicines for sale. This report weighs up the benefits and harms, along with the ethical values that come into play.

Worst Case Bioethics. Death, Disaster, and Public Health

Auteur: George J. Annas (2010)
Oxford University Press, 2010 ISBN 9780195391732
Explores the current debates on global medical issues including national health care, experimental cancer drugs, quality of medicine and patient safety, preparation for a global flu pandemic, and regulating/outlawing cloning and germline genetic alterations. Addresses national security issues concerning current national policies such as the best response to bioterrorism, force-feeding hunger strikers at Guantanamo, killing civilians in Afghanistan, with an emphasis on the roles played by physicians and lawyers in each.

De kwestie. Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg

Auteur: I. de Beaufort e.a. (2008)
Utrecht: Lemma, 2008.
ISBN 978-90-5931-068-1
De Kwestie omvat 63 zelfstandig leesbare, korte teksten die speciaal voor dit boek geschreven zijn. Vele docenten ethiek uit Nederland en Vlaanderen leverden hun medewerking. De vraag die de redactie aan hen voorlegde was: ‘Als je één ethische les zou mogen geven, wat zou je dan aan de orde stellen?’ Dit leidde tot deze unieke bundeling van soms zeer persoonlijke en steeds lezenswaardige en gedegen bijdragen.

Beleidsbrief ethiek

Instantie: Ministerie VWS (7 september 2007)
In deze brief worden op hoofdlijnen de belangrijkste beleidsvoornemens van staatssecretaris Bussemaker op het terrein van de medische ethiek beschreven

Islamic Bioethics : problems and perspectives

Auteur: Atighetchi, Dariusch (2007)
ISBN 1-4020-4961-7 ISBN 1-4020-4962-5 Springer, Dordrecht
This book presents a critical analysis of the debate at the religious, legal and political level sparked off by the introduction of new biomedical technologies (cloning, genetics, organ transplants, IVF, etc.) in Muslim countries. It compares the positions of “classic” Muslim law and contemporary religious authorities; laws in Muslim countries; the attitudes and concrete behaviour of populations, families and individuals, as well as the regulations of medical associations, bioethics committees etc.. The result is a mosaic of positions which are often different (including from the point of view of ethics) but all in pursuit of legitimisation according to the Koran and the Shari’a.

New Pathways for European Bioethics

Auteur: C. Gastmans, K. Dierickx, H. Nys, e.a. (2007)
Mortel, Belgium: Intersentsia.
ISBN 978-90-5095-670-3
This book is an edition of papers presented during the international conference New Pathways for European Bioethics, held in Leuven in 2006. This conference aimed to stimulate reflection on current developments in European bioethics, such as the connection between social science and bioethics, care ethics, bioethics and law, and ethics and technology. A common theme in these four topics is the growing interrelationship between disciplines or approaches in bioethics and law. These new developments give rise to a number of questions. Are we moving toward a split between an ethics of technology and an ethics of care? How should we deal with empirical research methods in bioethics? Does an international biolaw exist? These and other questions demand new ethical reflection. This book describes these developments, but its mission goes further than paying close attention; it also intends to critically review them.

Op zoek naar evenwicht: morele vragen voor artsen en verpleegkundigen

Auteur: Ad Kooiman en Paul Vleugels (2008)
Dwingeloo: Kavanah.
ISBN: 978-90-5740-068-1
In deze nieuwe druk wordt meer aandacht besteed aan de moeilijkheden die zich voordoen m.b.t. informed consent. Ook wordt aandacht gevraagd voor onderwerpen als privacy, geheimhouding en schriftelijke wilsverklaringen, het geven van informatie en besluitvorming, shared decision making. En natuurlijk is het hele boek geactualiseerd, op grond van o.a. de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie, ontwikkelingen op het gebied van euthanasie bij dementerende en psychiatrische patiënten, etc. De theorie in dit boek wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan vragen die voortkomen uit de grote sociale en culturele diversiteit van betrokken hulpverleners, patiënten en hun familieleden.

Ethiek met beleid

Instantie: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (1999)
In dit advies constateert de RVZ dat de ethische aspecten die aan veel beleidsbeslissingen zitten, vaak niet uitdrukkelijk worden betrokken in de besluitvorming. Dit advies heeft onder meer geleid tot de oprichting van het Centrum voor
Ethiek en Gezondheid.

Voorlopige diagnose. Inleiding tot een medische ethiek.

Auteur: P. Sporken (1969)
Bilthoven: AMBO.

Medische macht en medische ethiek

Auteur: J.H. van den Berg (1969)
Nijkerk: Callenbach.

Tijdschriften medische ethiek:

American Journal of Bioethics

Uitgever:Wake Forest University

Bioethics

Uitgever: Blackwell Publishing

Journal of Medical Ethics

Uitgever: BMJ Publishing Group

Medicine, Health Care and Philosophy. A European Journal

Uitgever: Springer

Public Health Ethics

Uitgever: Oxford Journals

Theoretical Medicine & Bioethics

Uitgever: Springer

Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek

Uitgever: Van Gorcum

Nieuws- en persberichten

Agenda

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.