Orgaandonatie

Orgaandonatie is het ter beschikking stellen van organen voor transplantatie ten behoeve van een patiënt met een slecht of geheel niet meer functionerend orgaan. Organen die in aanmerking komen voor transplantatie zijn onder andere hart, nieren, longen, alvleesklier en lever, maar ook weefsels komen in aanmerking, zoals huid, hoornvlies en bot.

Vaak vindt orgaandonatie plaats na het overlijden van de donor, bijvoorbeeld na een verkeersongeluk of een hartstilstand. Donatie bij leven komt ook steeds vaker voor. Meestal vindt deze transplantatie plaats tussen familieleden, omdat de kans dat het orgaan wordt geaccepteerd door het ontvangende lichaam aanmerkelijk groter is. Levende organen gaan over het algemeen twee keer zo lang mee als postmortale organen.

Postmortale organen worden rechtvaardig verdeeld volgens criteria van medisch succes, urgentie en plaats op de wachtlijst. Bij donatie bij leven geeft men meestal aan een concrete ander, een bekende, of via een cross-over programma aan een onbekende.

In Nederland wordt voor postmortale orgaandonatie het toestemmingssysteem gehanteerd: alle Nederlandse ingezetenen van 18 jaar en ouder kunnen in een centraal register laten vastleggen of zij hun organen en weefsels na hun overlijden beschikbaar stellen voor transplantatie. Ze kunnen ook aangeven dat ze de beslissing aan nabestaanden of een specifiek persoon overlaten.

h2. Ethische kwesties:

Nieuws- en persberichten

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.