Relatie hulpvrager - hulpverlener

Een hulpvrager bevindt zich in een kwetsbare positie, omdat hij of zij afhankelijk is van de kennis en mogelijkheden van de hulpverlener. Ook vertrouwen is een belangrijk element in een zorgrelatie. Geheimhoudingsplicht van de hulpverlener en een goede communicatie bevorderen de vertrouwensrelatie.

Daarnaast zijn er wetten die de positie van de zorgvrager beschermen en zorgprotocollen die de kwaliteit van de zorg waarborgen. Hoewel in het verleden de meeste aandacht uitging naar de arts-patiëntrelatie en de ethische principes van waaruit een arts handelt, gaat het ook om de relatie tussen hulpvrager en andere hulpverleners, zoals verpleegkundigen en fysiotherapeuten.

h2. Ethische kwesties:

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.