Voedingsmiddelen met gezondheidsclaims

Gezonde producten (alsmede voedingsmiddelen en dranken met schadelijke effecten) staan in de belangstelling. Ook is er steeds meer aandacht voor voeding en dranken met toegevoegde vitaminen, mineralen, ‘bioactieve stoffen’ en micro-organismen. Omdat deze producten claimen de gezondheid te bevorderen worden ze voedingsmiddelen met gezondheidsclaims genoemd. De verwachting is dat het aanbod van deze voedingsmiddelen de komende jaren zal blijven toenemen. 

De voedselgerelateerde gezondheidsschade in Nederland is groot. De voedingsmiddelen met gezondheidsclaims kunnen een bijdrage leveren in het terugdringen van de ziektelast. De consument kan dus baat hebben bij het consumeren van voedingsmiddelen met een specifiek gezondheidsbevorderende werking.

Doordat producten steeds meer zijn samengesteld uit verschillende ingrediënten, door de toegevoegde stoffen en omdat de claims vaak verkeerd worden begrepen, is het moeilijk voor consumenten om keuzes te maken. De betrouwbaarheid van de claims is een belangrijke eis. Als hieraan niet wordt voldaan, is er sprake van misleiding. Ook moet de veiligheid van de producten gegarandeerd zijn. Daarbij moet in de gaten worden gehouden dat wat voor de ene groep consumenten gezondheidswinst kan opleveren, voor de andere groep tot schade kan leiden. Voor het maken van de juiste keuzes is heldere informatieverstrekking een voorwaarde.

h2. Ethische kwesties:

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.