Voorspellende geneeskunde

Voorspellende (‘predictieve’) geneeskunde is er op gericht de kans aan te geven dat iemand op termijn een bepaalde ziekte of aandoening krijgt, of ook de kans dat een paar een kind krijgt met een bepaalde aandoening. Tijdige informatie daarover kan behandeling of preventie mogelijk maken of anderszins zinvolle handelingsopties verschaffen aan de betrokkenen.

Deels gaat het hierbij om de klassieke erfelijkheidsadvisering in families waarin monogenetisch overervende ziekten voorkomen, zoals de ziekte van Huntington of hemofilie. Maar naarmate er meer inzicht komt in de (deels ook genetische) factoren bij het ontstaan van allerlei ziekten, krijgt de voorspellende geneeskunde een aanzienlijk bredere reikwijdte. Men spreekt van ‘risico-’ in plaats van ‘klacht-georiënteerde’ geneeskunde.

Soms gaat het bij voorspellende geneeskunde om tests die een gezondheidsinstantie aanbiedt aan mensen zonder gezondheidsklachten. Dit noemt men een bevolkingsonderzoek (screening).

 

Zie ook:

- Ethiek van Preventie

- Neonatale screening


h2. Ethische kwesties:

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.