Zorgmanagement en ethiek

Morele vragen in de gezondheidszorg beperken zich niet tot het microniveau (de directe en individuele hulpverlening), maar worden in toenemende mate onderkend op het mesoniveau (de zorginstellingen en –organisaties). Bij ’zorgmanagement en ethiek’ gaat het om morele vragen op dit mesoniveau.

Bijvoorbeeld:

  1. Publieke randvoorwaarden als de toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg in ziekenhuizen vloeien voort uit waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit en normen als beschikbaarheid, kwaliteit van zorg en betaalbaarheid. Ethiekbeleid is dus direct verbonden met kwaliteitsbeleid.

  2. Zorgorganisaties ontwikkelen zich steeds meer tot bedrijven en ondernemingen. Dat roept nieuwe, bedrijfsethische vragen op, zoals: hoe om te gaan met sponsoring en zorg met winstoogmerk?

Zorgmanagers hebben te maken met ethische kwesties in zorgprocessen en bedrijfsprocessen.

Ethische kwesties in zorgprocessen:

Ethische kwesties op het gebied van bedrijfsprocessen:

Agenda

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.