Economisering van zorg en beroepsethiek

Met economisering van zorg wordt bedoeld dat economische motieven en belangen dominanter worden in de organisatie en uitvoering van de zorg. Denk bijvoorbeeld aan meer marktwerking, verzakelijking van de bedrijfsvoering of het toelaten van zorg met winstoogmerk.

Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor hulpverleners, omdat zij naast medische ook met economische overwegingen rekening moeten houden. De vraag is dan ook wat economisering van zorg betekent voor de beroepsethiek van hulpverleners.

Ethische kwesties:

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.